Obiectul achiziției: Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2018