1

 Lucrări de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2021

 

2

Anunț de participare privind achiziționarea Serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) pentru lucrări - 3 loturi privind procedura de achițiție Cererii Ofertelor de Preț

3

Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de expertiză tehnică a obiectului - Construcția stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în s. Rublenița rul Soroca, prin procedura de achiziții de costuri mici

4

Anunț de participare privind achiziționarea prin procedura de achiziție (licitație deschisă)