Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

În contextul necesității de prevenire a răspândirii infecțiilor provocate de noul coronavirus (COVID-19) pe teritoriul Republicii Moldova, precum și dispozițiilor Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale în vederea asigurării sănătății și securității muncii angajaților din întreprinderile agricole, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, recomandă:

Conducătorii să limiteze la nivelul gospodăriilor agricole interacțiunea directă a personalului în activitățile specifice, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, cu menținerea nivelului activității curente prin:

-         stabilirea unui program de lucru diferențiat;

-         limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor personalului în afara întreprinderii, cu excepția categoriilor de personal ale căror activități reclamă prezența în câmp;

-         dispunerea unor măsuri de igienizare a spațiilor;

-         limitarea contactului dintre angajați şi deplasarea în cadrul teritoriului gospodăriei agricole doar în cazurile strict necesare;

-         asigurarea cu măşti de protecţie şi substanțe dezinfectante;

-         restrângerea activităților în departamentele întreprinderii "care nu sunt indispensabile" pentru producție;

 -         adoptarea procedurilor de siguranță pentru evitarea contagierii, respectarea distanței de siguranță între operatori și unde aceasta nu poate fi menținută, dotarea personalului cu dispozitive corespunzătoare de protecție individuală;

-         efectuarea zilnică și ori de câte ori se impune, a curățeniei în spațiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor și mașinilor agricole, cu produse specifice care să asigure protecția;

-         personalul angajat să se autoprotejeze evitând contactul cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecție respiratorie cauzată de COVID-19, iar în cazul în care va avea loc o situație contrară va înștiința conducerea.

 

Programați declanșarea campaniei agricole de primăvară prin aprovizionarea întreprinderii/gospodăriei cu cantități necesare de motorină, semințe, îngrășăminte, alte input-uri.

 

Contactați furnizorii contractuali și stabiliți grafice pe ore și zile, de derulare planificată a livrărilor de input-uri necesare desfășurării campaniei agricole (semințe, îngrășăminte, motorină, etc).

 

Personalul angajat să respecte recomandările autorităților (socializare cu păstrarea distantei între persoane, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor de lucru din ateliere și utilaje agricole care sunt atinse cu mâna).

 

Asigurați dotarea personalului angajat cu dispozitive de protecție individuală corespunzătoare, printre care salopete/cămăși, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de purtat deasupra celei obișnuite, mănuși, măști.

  

Evitați contactele interpersonale apropiate inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații din sectoare diferite.

 

În cazul întreprinderilor cu volum mare de lucrări de sezon și care dispun de un număr crescut de personal (permanent, sezonier, zilier), se va organiza activitatea în ture, astfel încât personalul să nu se intersecteze.

 

 

Se va asigura cazarea personalului în gospodăria agricolă pentru o perioadă mai lungă de timp, cu  asigurarea condițiilor de cazare și hrană pentru acesta.

 

Realizați planificarea lucrărilor agricole cu prevederea unor rezerve de forță de muncă (personal de înlocuire) care poate prelua atribuții de la angajații care eventual sunt izolați.

 

Instruiți personalul angajat care se deplasează în afara gospodăriei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire și protecție transmise de autorități în acest sens.

 

La revenirea în întreprindere, utilizarea materialelor de dezinfecție este obligatorie.

 

Limitați accesul altor persoane în  întreprindere, respectiv a vizitatorilor, a furnizorilor, clienților etc..

 

Stabiliți reguli clare de deplasare și intervenție pentru conducătorii mijloacelor de transport care intră în gospodăria agricolă pentru aprovizionare (input-uri), pentru colectarea producției, sau în ceea ce privește accesul echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă).

 

Instruiți personalul angajat să păstreze, pe cât posibil, o distanță de siguranță față de cei menționați și să limiteze în timp contactele cu aceștia.

 

Limitați coborârile șoferilor din mijloacele de transport care furnizează imput-uri și verificați dotarea acestora cu dispozitive medicale pentru protecția mâinilor, nasului și gurii. În caz contrar respectați măsura de siguranță de păstrare a distanței între persoane și punerea la dispoziția acestora a soluțiilor dezinfectante pentru a se evita o eventuală contaminare.

 

Luați măsuri pentru transmiterea documentației de transport prin mijloace electronice.

 

Elaborați o listă cu toate persoanele pe care trebuie să le contactați în cazul în care apar situații neprevăzute: furnizori, autorități publice locale, direcția agricolă din raion, etc.

 

 

Notă:  Prezentele recomandări sunt aplicabile la nivelul întreprinderilor agricole și vizează personalul angajat și desfășurarea normală a activităților specifice campaniei agricole de primăvară.   

 

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00